we:Beer-Ya חתולות השלג של we:Ride בביריה
אמנון ישראלי ואילן כרמל לקחו את ה- ari +29 שנבחנים בימים אלו במגזין כדי לבדוק אם השמועות על סופה בצפון נכונות, ולבדוק האם גלגלים שמנים אכן אוהבים שלג יותר מפינגוונים. הדיווח האחרון של חתולות השלג מלמד כי אכן השלג השנה טרי יותר מהשלג דאשתקד ועדיף בובת שלג יבשה אחת על שתי טיפות גשם קפואות היורדות במורד החריץ ישר לאוכף...

    צילום: אלי קראוס

  צילום: אלי קראוס
 
ציוד    טיול    Track