מבחן אופניים

Trek Fuel EX 2015- 27.5 VS 29

מלחמת הגלגלים, מבחן משווה ומעניין בין שני פיולים של טרק
Trek Fuel EX 2015- 27.5 VS 29
מבחן אשר ינסה לאפיין את ההבדלים בהרגשה ובתפקוד אשר מושפעים ישירות מקוטר הגלגל ואת ההתאמה של כל אחד מזוגות האופנים לאופי השטח והרוכב.