הדרכות טכניקות רכיבה ע"י טובי המדריכים בארץ, כשהם ערים.