הדרכות טכניקות רכיבה ע"י טובי המדריכים בארץ, כשהם ערים.
טכניקת רכיבה

we:Ride Guide-נא להתנהג בהתאם

הפעם פינת הטכניקה תשפר את המיומנות החברתית שלכם אל מול מי שאמור לדאוג שהאופניים שלכם יהיו כשירים ומוכנים לבצע את כל הטכניקות הטכניות הנלמדות בפינה המעולה הזאת- המכונאופן.