we:Tip

איך לא להפוך לדושבאג* שבילים, עשרה טיפוסים שאתם ממש לא רוצים לאמץ כדמות לחיקוי .

סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור לכם בהתמודדות עם נושאים הרי גורל לא קריטיים. והפעם: איך לא להפוך לדושבאג* שבילים, עשרה טיפוסים שאתם ממש לא רוצים לאמץ כדמות לחיקוי .
 #11 מאי 2015     כללי