we:Desert Challenge

Veolia Desert Challenge 2015 - המדריך השלם לפסטיבל

ב-25 לחודש יערך פסטיבל Veolia Desert Challenge 2015, המהדורה ה-21 של פסטיבל האופניים הותיק והגדול בישראל.
נפגשנו עם נימי כהן המנהל המיקצועי של Veolia Desert Challenge לסשן של שאלות קצרות ותשובות ארוכות על אירוע האופניים המרכזי של השנה.